ΣΧΕΤΙΚΑ

To «Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών Προβολής και Εκπαίδευσης για το Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου» υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, υπό την επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στα πλαίσια του Έργου Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για την υλοποίηση του Συστήματος Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών Προβολής και Εκπαίδευσης για το Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου εργάστηκαν:

Συντονισμός Έργου

Βασιλική Συθιακάκη: Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ)

Χρυσούλα Μπεκιάρη: Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ITE

Συγγραφή και επιμέλεια περιεχομένου

Βασιλική Συθιακάκη, Αρχαιολόγος (ΕΦΑΗ): καθορισμός απαιτήσεων, συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις, επιστημονική επιμέλεια

Άννα Γενιτσαρίδη, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός-Μουσειολόγος (ΕΦΑΗ): συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις

Μαρία Μαυριτσάκη, Αρχαιολόγος (ΕΦΑΗ): συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις

Λήδα Χαραμή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος (ΙΤΕ): επιμέλεια εισαγωγής περιεχομένου

Υλοποίηση λογισμικού Διαδραστικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Αγγελάκης, Μηχανικός Λογισμικού (ΙΤΕ): υπεύθυνος υλοποίησης συστήματος διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας

Κωνσταντίνα Κονσολάκη, Επιστήμονας Επιστήμης Υπολογιστών (ΙΤΕ): υλοποίηση συστήματος διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας

Κορίνα Ντέρ, Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΙΤΕ): σχεδιασμός και δημιουργία γραφιστικών, συμμετοχή στον σχεδιασμό των Διαδραστικών Υπηρεσιών

Ίωνας Περάκης, Επιστήμονας Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΙΤΕ): σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Γιώργος Σαμαριτάκης, Μηχανικός Λογισμικού (ΙΤΕ): υπεύθυνος υλοποίησης συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, σχεδιασμός και υλοποίηση