ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Λίθινα


Κατά τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η γλυπτική, ιδίως πάνω σε ασβεστόλιθο. Σ’ αυτό συνέβαλε η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που ακολούθησε τη βενετική κατάκτηση, σε συνδυασμό με την αφθονία της πρώτης ύλης και τις επιρροές που δέχθηκε το νησί από τη δυτική αρχιτεκτονική. Τα νοτιαριακά έγγραφα διασώζουν πολυάριθμες πληροφορίες για τα εργαστήρια γλυπτικής και τους παραγγελιοδότες τους. Ωστόσο, με εξαίρεση τις μνημειακές κρήνες και τα εμβλήματα των οχυρώσεων, από το γλυπτό διάκοσμο των κτισμάτων της εποχής διατηρήθηκαν ελάχιστα κατάλοιπα. Πρόκειται στην πλειονότητά τους για τμήματα αρχιτεκτονικού διακόσμου, θυρεούς και τμήματα ταφικών μνημείων, ενώ σπανίζουν τα ανάγλυφα θρησκευτικού περιεχομένου. Η συλλογή του Μουσείου της Αγίας Αικατερίνης περιλαμβάνει τμήματα από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο κτηρίων της περιόδου της Βενετοκρατίας, ολόγλυφα, ανάγλυφες πλάκες και ανάγλυφα πλαίσια τάφων. Η ενότητα συνοδεύεται από οθόνη αφής μέσω της οποίας ο επισκέπτης μπορεί ν’ αντλήσει πληροφορίες για το Βενετοκρατούμενο Χάνδακα αλλά και ειδικότερα την αρχιτεκτονική και γλυπτική της περιόδου.