ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Νομίσματα


Στο Μουσείο εκτίθεται μια μικρή συλλογή νομισμάτων που καλύπτει την περίοδο από τους ελληνιστικούς ως τους οθωμανικούς χρόνους.