ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χειρόγραφα & Έντυπα Βιβλία


Από το 14ο αιώνα φαίνεται ότι άρχισε ν’ ανθεί και στην Κρήτη η παραγωγή χειρόγραφων αντιγράφων σημαντικών εκκλησιαστικών βιβλίων. Αποτελούσαν συνήθως παραγγελίες ιδιωτών της ανώτερης κοινωνικής τάξης, με σκοπό να προσφερθούν σε ευγενείς ή να γίνουν δωρεά σε ναούς και μοναστήρια. Υπάρχουν μάλιστα γνωστά από τις πηγές εργαστήρια γραφέων του 15ου αιώνα, που ταυτοποιούνται και βιβλιοδετικά, όπως του Μιχαήλ Αποστόλη. Στο Μουσείο εκτίθεται μια σειρά τέτοιων βιβλιοδετημένων χειρογράφων, που με βάση τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες της βυζαντινού τύπου βιβλιοδεσίας μπορούν να χρονολογηθούν στο δεύτερο μισό του 14ου και το 15ο αιώνα. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας το 1454, δόθηκε η δυνατότητα ευρύτερης διάδοσης της γνώσης μέσω των εντύπων, καθώς τα χειρόγραφα ήταν προσιτά σε λίγους. Η άνθηση της ελληνικής τυπογραφίας έλαβε χώρα κυρίως στη Βενετία. Η Συλλογή περιλαμβάνει αξιόλογες έντυπες εκδόσεις θρησκευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς και λειτουργικά βιβλία, τέσσερα από τα οποία φέρουν αργυρό διάκοσμο.