ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Τέμπλο


Το παρεκκλήσιο των Αγίων Δέκα, βόρεια του κυρίως ναού, συμπληρώνει την έκθεση και παράλληλα λειτουργεί ως χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με διατήρηση της λατρευτικής του λειτουργίας και ταυτόχρονα με μια αφαιρετική αναπαράσταση του εσωτερικού ενός ορθόδοξου ναού, στο χώρο του ιερού αναπτύσσεται μια αναπαράσταση του εικονοστασίου. Στη δυτική πλευρά του χώρου τοποθετούνται οι υποδομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με οθόνες διαδραστικών προγραμμάτων κατάλληλες για διδασκαλία και χρήση από ΑμΕΑ. Οι πάγκοι που καταλαμβάνουν το κέντρο του χώρου σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν τη διττή του λειτουργία.