ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Τοιχογραφίες


Στο νότιο πτερό του εγκαρσίου κλίτους εκτίθενται δυο τμήματα τοιχογραφιών από το ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου των Πρεβελιανών. Εδώ ο επισκέπτης, με τη χρήση οθόνης αφής, έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στα τοιχογραφημένα μνημεία της Κρήτης.