ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Εικόνες


Ο θεατής εισέρχεται στο χώρο και την έκθεση με την ενότητα των φορητών εικόνων του 15ου αιώνα που αναπτύσσεται στη δεξιά πλευρά του κεντρικού κλίτους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εξαιρετικό ζωγράφο των αρχών του 15ου αι. Άγγελο Ακοτάντο, καθώς η έκθεση φιλοξενεί δυο από τις εικόνες που ζωγράφισε για το τέμπλο της Μονής Οδηγήτριας. Εκτός από τα κείμενα που συνοδεύουν την ενότητα, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για την τέχνη των κρητικών εικόνων με τη χρήση οθόνης αφής. Η ενότητα επεκτείνεται χρονολογικά με φορητές εικόνες από τους των αιώνες που ακολούθησαν. Στο σημείο διασταύρωσης των κεραιών και στο κέντρο ουσιαστικά του εκθεσιακού χώρου τοποθετείται μια ελλειπτικού σχήματος κατασκευή που υποδέχεται τις έξι φημισμένες εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Στο εσωτερικό της κατασκευής υπάρχει σύστημα προβολής δυο όψεων για την παρακολούθηση ολιγόλεπτων ταινιών σχετικών με τα εκθέματα.