ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Φορητές Εικόνες


Η διάδοση του ψηλού ξύλινου εικονοστασίου σε αντικατάσταση του μαρμάρινου βυζαντινού τέμπλου ευνόησε την παραγωγή φορητών εικόνων από τα τέλη του 14ου αιώνα. Το νέο ρεύμα που έφεραν στην τέχνη του νησιού οι κωνσταντινουπολίτες ζωγράφοι που εγκαταστάθηκαν στο Χάνδακα, συνυφασμένο με επιρροές από τη δυτική τέχνη, που ευνοήθηκαν από τη βενετική παρουσία στο νησί, τις εμπορικές ανταλλαγές με τη Δύση και τη δημιουργία μιας τάξης εύπορων και μορφωμένων αστών που υποστήριζε δυναμικά την καλλιτεχνική δημιουργία οδήγησαν στην ανάδειξη κορυφαίων ζωγράφων, όπως ο Άγγελος Ακοτάντος , ο Ανδρέας Ρίτζος , ο Θεοφάνης , ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και στη διαμόρφωση ενός καλλιτεχνικού ιδιώματος στη ζωγραφική των φορητών εικόνων τόσο ξεχωριστού που έφτασε να χαρακτηριστεί ως «Κρητική Σχολή».